นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ม็อบดาต้าไทยแลนด์ (Mob Data Thailand) เป็นไปตามมาตรฐานสากลและพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

เราเก็บข้อมูลประเภทใดและอย่างไรบ้าง

คุณสามารถเข้าถึงเว็บไซต์ของเราได้เกือบทุกส่วนโดยไม่จำเป็นต้องให้ข้อมูลกับเราว่า คุณเป็นใครและไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวใดๆ อย่างไรก็ดี ในบางส่วนของเว็บไซต์ของเราอาจมีการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โดยแบ่งได้เป็น 2 แนวทางหลักๆ คือ

  • ใช้คุกกี้ (cookie) เพื่อจดจำข้อมูลส่วนบุลคล ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะถูกจดจำไว้ในโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์บนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่คุณใช้เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ของเราเท่านั้น
  • เก็บข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างไว้ในฐานข้อมูลของเว็บไซต์ (ในกรณีที่ได้รับการยินยอมจากคุณโดยชัดแจ้งเท่านั้น) เพื่อจุดประสงค์ตามที่มีการอธิบายไว้ในเนื้อหาต่อจากนี้

เมื่อคุณจะเข้าสู่เนื้อหาส่วนการให้ข้อมูลการสังเกตการณ์การชุมนุม เรามีความจำเป็นจะต้องให้คุณล๊อกอินเข้าบัญชี กูเกิ้ล หรือ เฟซบุ๊ค เพื่อเป็นการยืนยันว่า การกรอกแต่ละครั้งไม่ได้เกิดจากสแปม และเราจะเก็บข้อมูลอีเมล์แอดเดรสของคุณเพื่อแยกแยะข้อมูลจากแหล่งข้อมูล (ผู้ให้ข้อมูล) ต่างๆออกจากกัน และเพื่อใช้อ้างอิงแหล่งข้อมูลในกรณีผู้ให้ข้อมูลต้องการแก้ไขปรับปรุงข้อมูลหรือส่งข้อมูลมาเพิ่มเติม

หากคุณยินยอมให้ข้อมูลส่วนตัวสำหรับการติดต่อ เราจะเก็บข้อมูลส่วนตัวประเภทต่างๆ ดังต่อไปนี้ ชื่อ อายุ ที่อยู่อีเมล์ เบอร์โทรศัพท์ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และยืนยันความถูกต้องของข้อมูล เมื่อข้อมูลได้รับการยืนยันและเผยแพร่ต่อสาธารณะแล้ว เจ้าของข้อมูลสามารถแจ้งความประสงค์ให้ลบข้อมูลออกจากระบบได้

ในกรณีที่คุณไม่ยินยอมให้เราเก็บข้อมูลส่วนตัว คุณยังสามารถกรอกข้อมูลการสังเกตการณ์ชุมนุมกับเราต่อไปได้ โดยกดไปยังหน้าถัดไปได้เลย

เรานำข้อมูลที่เก็บมาไปใช้อย่างไร?

เรานำข้อมูลส่วนตัวของคุณที่เก็บผ่านเว็บไซต์ของเรามาใช้เพื่อจุดประสงค์ดังต่อไปนี้

  • เพื่อใช้ในการยืนยันว่า การกรอกแต่ครั้งไม่ได้เกิดจากสแปม
  • เพื่อประโยชน์ในการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และยืนยันความถูกต้องของข้อมูล

ความยินยอม

ข้อมูลการชุมนุมและการคุกคาม จะถูกเผยแพร่ต่อสาธารณะเท่าที่ทีมงานคัดกรองและ ข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับมาจะเก็บรักษาไว้โดยเว็บไซต์ม็อบดาต้าไทยแลนด์ (Mob Data Thailand) และจะถูกส่งต่อให้กับองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนอื่นๆ ท่ี่ทำงานเกี่ยวข้องกับเสรีภาพในการชุมนุม

ในกรณีที่ได้รับข้อมูลการคุกคามที่มีความอ่อนไหวเราจะเผยแพร่ข้อมูลต่อเมื่อได้ทำการตรวจสอบความถูกต้องแล้ว และจะเผยแพร่ต่อสาธารณะเท่าที่เจ้าของข้อมูลให้ความยินยอมอย่างชัดแจ้งเป็นรายกรณีเท่านั้น

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่รายงานข้อมูลเข้ามายังเว็บไซต์ม็อบดาต้าไทยแลนด์ (Mob Data Thailand) จะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ และจะถูกส่งต่อให้กับองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนอื่นๆ ท่ี่ทำงานเกี่ยวข้องกับเสรีภาพในการชุมนุม หรือนักข่าว นักวิจัย ได้ต่อเมื่อได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้งเป็นรายกรณีเท่านั้น

มาตรการความปลอดภัย

เราใช้มาตรการความปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองให้ข้อมูลของคุณปลอดภัย ถูกต้องตามความเป็นจริง และทันสมัยอยู่เสมอ อย่างไรก็ตามการส่งต่อข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตนั้นไม่สามารถปลอดภัยได้ทั้งหมด เพราะมีตัวกลางทั้งผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตและผู้ให้บริการพื้นที่เกี่ยวข้องระหว่างการเดินทางของข้อมูล ดังนั้นแม้ว่าเราพยายามเต็มที่ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราไม่อาจรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลที่ส่งมาถึงเว็บไซต์ของเราได้ตลอดเส้นทาง

การใช้คุกกี้

คุกกี้ (Cookies) เป็นข้อมูลที่มีรูปแบบเป็นข้อความซึ่งเว็บไซต์ที่คุณเข้าชมจะส่งเข้าไปยังฮาร์ดดิสก์ของคอมพิวเตอร์ของคุณ โดยจะช่วยให้เว็บไซต์จดจำข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าชมของคุณได้ โดยทั่วไป คุกกี้มักมีข้อมูลเกี่ยวกับโดเมนอินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นที่มาของคุกกี้นั้นๆ, อายุการใช้งานของคุกกี้, และค่ากำหนด ดังนั้น ประวัติการเข้าใช้เว็บไซต์ม็อบดาต้าไทยแลนด์ (Mob Data Thailand) จะถูกบันทึกในรูปแบบของคุกกี้ ในอุปกรณ์ของคุณเป็นการชั่วคราว หากต้องการงดใช้หรือบล็อกคุกกี้สามารถตั้งค่าให้เป็นเช่นนั้นได้ในบราวเซอร์ของคุณ

ระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลในระบบ

เราจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระบบเท่าที่จำเป็นเพื่อบรรลุเวัตถุประสงค์ของเว็บไซต์เท่านั้น เราจะลบข้อมูลส่วนบุคคลออกจากระบบของเราทันทีที่หมดความจำเป็นแล้ว ระยะเวลาการเก็บข้อมูลแต่ละประเภทจะแตกต่างกันออกไป โดยขึ้นอยู่กับว่าเราจำเป็นและเหตุผลที่เราเก็บข้อมูลนั้นๆ

การเข้าถึงและสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรามีอยู่ถือเป็นของคุณดังนั้นคุณจึงมีสิทธิในข้อมูลของคุณดังนี้ :

  • สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลของคุณ
  • สิทธิในการแก้ไขข้อมูลของคุณให้ถูกต้อง
  • สิทธิในการแจ้งให้ลบข้อมูลของคุณ
  • สิทธิในการปฏิเสธมิให้จัดเก็บข้อมูลของคุณ
  • สิทธิในการโยกย้ายข้อมูลของคุณ

หากต้องการใช้สิทธิใดๆที่ระบุข้างต้นหรือมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายนี้สามารถติดต่อเราได้ผ่านช่องทางอีเมล: admin@mobdatathailand.org หากเราได้รับคำร้องจากคุณแล้ว เราจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาพิจารณาไม่น้อยกว่า 14 วันทำการ