อัพเดทข้อมูลล่าสุด : 22 กรกฎาคม 2564, 04:44:45
infographic

ตัวกรองประเภทการชุมนุม

วันที่
จังหวัด
ชื่อการชุมนุม
มีการละเมิดโดยเจ้าหน้าที่รัฐ
มีคุกคามโดยการชุมนุมฝ่ายตรงข้าม