อัพเดทข้อมูลล่าสุด :
29/11/2564 07:56:04
ร่วมให้ข้อมูลการชุมนุม

ตัวกรองประเภทการชุมนุม

วันที่
จังหวัด
ชื่อการชุมนุม
มีการละเมิดโดยเจ้าหน้าที่รัฐ มีคุกคามโดยการชุมนุมฝ่ายตรงข้าม
มีการละเมิดโดยเจ้าหน้าที่รัฐ
มีคุกคามโดยการชุมนุมฝ่ายตรงข้าม