อัพเดทข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2564, 03:28:50
infographic

ตัวกรองประเภทการชุมนุม

วันที่
จังหวัด
ชื่อการชุมนุม
มีการละเมิดโดยเจ้าหน้าที่รัฐ
มีคุกคามโดยการชุมนุมฝ่ายตรงข้าม