อัพเดทข้อมูลล่าสุด : 18 ตุลาคม 2564, 07:13:56

ตัวกรองประเภทการชุมนุม

วันที่
จังหวัด
ชื่อการชุมนุม
มีการละเมิดโดยเจ้าหน้าที่รัฐ
มีคุกคามโดยการชุมนุมฝ่ายตรงข้าม