อัพเดทข้อมูลล่าสุด : 21 กันยายน 2563
192
การชุมนุม
38
มีรายงานการละเมิดผู้ชุมนุม

ตัวกรองประเภทการชุมนุม

วันที่
จังหวัด
ชื่อการชุมนุม

มีการละเมิด