อัพเดทข้อมูลล่าสุด : 20 เมษายน 2564, 15:02:12
infographic

ตัวกรองประเภทการชุมนุม

วันที่
จังหวัด
ชื่อการชุมนุม
มีการละเมิดโดยเจ้าหน้าที่รัฐ
มีคุกคามโดยการชุมนุมฝ่ายตรงข้าม