#ม็อบ4ตุลา : ยืนหยุดขัง (โคราช)

วันที่ 4 ตุลาคม 2564
เวลา 16:40 - 17:30
สถานที่ จาก ศาลจังหวัดนครราชสีมา ไปยัง ศาลจังหวัดนครราชสีมา
จังหวัด นครราชสีมา

วัตถุประสงค์การชุมนุม

เรียกร้องให้ปล่อยเพื่อนเรา

จำนวนผู้เข้าร่วมชุมนุม

อย่างน้อย 5

รายละเอียดการชุมนุมโดยสรุป

4 ตุลาคม 2564 กลุ่มKoratMovement จัดกิจกรรมยืนหยุดขัง เป็นเวลา 12 นาที ณ ศาลจังหวัดนครราชสีมา เพื่อเรียกร้องให้นักกิจกรรมทางการเมืองที่ถูกคุมขังได้รับการประกันตัวออกมาสู้คดี กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมยืน-เพื่อหยุดขังนักกิจกรรมที่ถูกตั้งข้อหาโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งกฎหมายที่ตั้งมานั้นเป็นกฎหมายที่มีลักษณะจำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนในการแสดงความคิดเห็น โดยปกป้องระบอบเผด็จการให้ดำรงอยู่สืบไป โดยที่ผู้พิพากษาก็พิพากษาตามกฎหมายที่มีบทบัญญัติไว้ทั้งที่บทบัญญัติเหล่านั้นมีไว้เพื่อสืบทอดอำนาจเผด็จการ 

ตัวแทนยืนหยุดขังเปิดเผยว่า นักกิจกรรมที่ออกมาต่อสู้ไม่สมควรถูกจองจำด้วยกฎหมายอันมิชอบของรัฐบาลประยุทธ์ จันทร์โอชาที่สืบทอดอำนาจเผด็จการ เพียงแค่วิพากย์วิจารณ์การเมือง วิพากย์วิจารณ์สถาบันกษัตริย์ ทั้งที่จริงแล้วสิ่งเหล่านี้สมควรวิพากย์วิจารณ์ได้โดยสุจริต โดยได้เน้นยำให้ผู้พิพากษาปล่อยตัวนักกิจกรรมทั้งหมดออกมาเพื่อให้สามารถออกมาต่อสู้คดีได้อย่างเป็นธรรม 

กิจกรรมนี้มีจุดประสงค์เพื่อรณรงค์ให้ปล่อยตัวชั่วคราวนักกิจกรรมที่โดนกล่าวหาด้วยการกระทำผิดในหลายข้อหา เนื่องจากยังไม่ต้องคำพิพากษาใดๆ จึงยังไม่ถือว่าเป็นผู้กระทำผิด ดังนั้น สิทธิประกันตัวในการต่อสู้คดีจึงถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ทุกคนควรจะได้รับเพื่อออกมารวบรวมพยานหลักฐาน ต่อสู้คดีเพื่อแสวงหาความเป็นธรรม คดีของนักกิจกรรมที่ออกมาต่อสู้เป็นคดีทางการเมือง การถูกกักขังก่อนคำพิพากษาในกรณีของ ไผ่-จตุภัทร์ บุญภัทรรักษา เพนกวิน-พริษฐ์ ชิวารักษ์ ไมค์-ภาณุพงศ์ จาดนอก และอานนท์ นำภา จึงถือเป็นเรื่องทางการเมืองที่กระทำไปเพื่อปกป้องและสืบทอดอำนาจของคณะคสช.

เมื่อยืนหยุดขังครบ 12 นาทีแล้ว ตัวแทนยืนหยุดขังได้เดินแจกใบปลิว 112 ฉบับ 

ลำดับเหตุการณ์

17.40 น. ตัวแทนเริ่มทำกิจกรรมยืนหยุดขัง

18.00 น. เมื่อยืนหยุดขังครบ 12 นาทีแล้ว ตัวแทนยืนหยุดขังได้เดินแจกใบปลิว 112 ฉบับ 

18.30 น. กิจกรรมสิ้นสุดลง