#ม็อบ7ตุลา : แรงงานประท้วงเลิกจ้างไม่เป็นธรรม

วันที่ 7 ตุลาคม 2564
เวลา -
สถานที่ ทำเนียบรัฐบาล
จังหวัด กรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค์การชุมนุม

เรียกร้องการชดเชยเลิกจ้างที่เป็นธรรม

รายละเอียดการชุมนุมโดยสรุป

ประชาไทรายงานว่า วันที่ 7 ตุลาคม 2564 เนื่องในวัน Decent work หรือ 'งานที่มีคุณค่า' เวลา 9.30 น. ที่หน้าทำเนียบรัฐบาล สมาชิกสหภาพแรงงานไทรอัมพ์อินเตอร์เนชั่นแนลแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นลูกจ้างบริษัท บริลเลียนท์ อัลไลแอนซ์ ไทย โกลบอล จำกัด (เดิมชื่อโรงงานไทรอัมพ์) รวมตัวประท้วงเพื่อขอร้องเรียนกับนายกรัฐมนตรี เนื่องจากถูกเลิกจ้างไม่เป็นธรรมตั้งแต่เดือนมี.ค.ที่ผ่านมา จำนวนทั้งสิ้น 1,388 คน โดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้า แต่ปรากฏว่าหลังผ่านไปกว่า 200 วันแล้ว สุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีกระทรวงแรงงานกลับไม่สามารถแก้ไขสถานการณ์ให้นายจ้างกลับมารับผิดชอบคนงานได้

โดยมี สหพันธ์แรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ และเครือข่ายแรงงานเพื่อสิทธิประชาชน รวมสนับสนุนการประท้วงด้วย กลุ่มคนงานดังกล่าวชุมนุมจนถึง 12.00 น จึงยุติการชุมนุมอย่างสงบ

เซีย จำปาทอง ประธานสหพันธ์แรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ เปิดเผยว่า ตัวแทนคนงาน ขอให้พรุ่งนี้ (วันที่ 8 ตุลาคม 2564) เวลา 13.30 น. ให้ผู้มีอำนาจตัวจริง ประกอบด้วย พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ์ รองนายกฯ สุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน รวมทั้ง ผอ.สำนักงบประมาณกลาง และกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มาร่วมเจรจาด้วย เนื่องจากที่ผ่านมาให้เจ้าหน้าที่กระทรวงมาเจรจา แล้วไม่มีความคืบหน้า จึงขอให้ ผู้มีอำนาจมาเจรจา 

ทั้งนี้การเลิกจ้างไม่บอกกล่าวล่วงหน้าของบริษัท บริลเลียนท์อัลไลแอนซ์ไทย โกลบอล จำกัด เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 11 มี.ค.ที่ผ่านมา ทำให้ลูกจ้างจำนวน 1,388 คนตกงานทันที โดยไม่มีโอกาสทราบล่วงหน้า โดยไม่จ่ายเงินค่าชดเชย ค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า วันหยุดพักผ่อนประจำปีและเงินอื่นๆ ที่ลูกจ้างมีสิทธิ์ได้รับตามกฎหมาย เมื่อถูกนายจา้งปิดกิจการลูกจ้างได้ไปเขียนคำร้อง คร. 7 พนักงานตรวจแรงงานสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.สมุทรปราการ ได้สอบสวนข้อเท็จจริงตลอดจนพยานหลักฐานเอกสารที่เกี่ยวข้องและออกคำสั่ง ที่ 119/2564 เรื่อง ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลาในวันทำงาน ค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าชดเชย ค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปี โบนัสและเบี้ยขยันโดยให้นายจ้างบริษัท บริลเลียนท์ฯ จ่ายเงินต่างๆ ที่ลูกจ้างมีสิทธิ์ได้รับรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 242,689,862.71 บาท พร้อมดอกเบี้ยในระหว่างเวลาผิดนัดร้อยละสิบห้าบาทต่อปีจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น ขณะนี้นายจ้างยังไม่ได้จ่ายเงินค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าชดเชย ค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีโบนัสและเบี้ยขยันให้กับลูกจ้าง

https://prachatai.com/journal/2021/10/95363