#ม็อบ3ตุลา : #ทะลุแก๊ซ

วันที่2564-10-03

เวลา

สถานที่แยกดินแดง จ.กรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค์การชุมนุม

ขับไล่รัฐบาล หรือบุคคลในรัฐบาล

จำนวนผู้เข้าร่วมชุมนุม

-

จำนวนเจ้าหน้าที่รัฐ

-

รายละเอียดการชุมนุมโดยสรุป

ประชาไทรายงานการเคลื่อนไหวของผู้ชุมนุมอิสระในคืนวันที่ 3 ตุลาคม 2564 เริ่มตั้งแต่เวลา 20:26 น. ผู้ชุมนุมกลุ่มทะลุแก๊สเริ่มรวมตัวกันที่บริเวณถนนมิตรไมตรี และบริเวณถนนวิภาวดีขาเข้า ผู้ชุมนุมได้เริ่มขว้างปาลูกกระทบไปทางเจ้าหน้าที่คฝ.ที่ยืนประจำการอยู่บนสะพานลอยวิภาวดีขาเข้า เจ้าหน้าที่ก็ได้ทำการตอบโต้โดยการยิงเลเซอร์และแก๊สน้ำตาสลายผู้ชุมนุมทันที

20:37 น. มีการปะทะหว่างผู้ชุมนุมกับเจ้าหน้าที่บริเวณถนนวิภาวดีขาเข้าหน้ากรมดุริยางค์ทหารบก เจ้าหน้าที่ได้ทำการระดมยิงกระสุนยาง ยิงเลเซอร์ ยิงลูกแก้ว และยิงแก๊สน้ำตาออกมาจากกรมดุริยางค์ทหารบกเพื่อสลายผู้ชุมนุมจำนวน 5 ลูก และมีแก๊สน้ำตาจำนวน 1 ลูก ที่ควันแก๊สไม่หลุดออกจากปลอก มีผู้ชุมนุมได้บาดเจ็บจากกระสุนยาง อีกทั้งยังมีประชาชนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องโดนกระสุนยางจนได้รับบาดเจ็บ ทีมหน่วยแพทย์อาสาและรถพยาบาลได้รีบเข้าช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บทันที

20:49 น. เจ้าหน้าที่ได้ประกาศแจ้งเตือนจะทำการบังคับใช้กฎหมาย และให้ผู้ชุมนุมหยุดการกระทำดังกล่าว

21:03  น. เจ้าหน้าที่ยิงกระสุนยางใส่ผู้ชุมนุมที่กำลังจะล่าถอยออกจากบริเวณพื้นที่ถนนมิตรไมตรีอย่างต่อเนื่อง

21:29 น. ผู้ชุมนุมกลุ่มทะลุแก๊สกลับมารวมตัวกันอีกครั้งที่บริเวณถนนมิตรไมตรี และบริเวณถนนวิภาวดีขาเข้า ผู้ชุมนุมได้เริ่มขว้างปาลูกกระทบไปทางเจ้าหน้าที่คฝ.ที่ยืนประจำการอยู่บนสะพานลอยวิภาวดีขาเข้า และหน้ากรมดุริยางค์ทหารบก

21:32 น. เจ้าหน้าที่ก็ได้ทำการตอบโต้โดยการยิงเลเซอร์ ยิงกระสุนยาง และยิงแก๊สน้ำตาอีกครั้งสลายผู้ชุมนุม

22:19 น. กลุ่มผู้ชุมนุมกลับมารวมตัวกันอีกครั้งประมาณ 4 คนที่บริเวณถนนวิภาวดีขาเข้าแยกมิตรไมตรี
ได้ทำการขว้างปาลูกกระทบไปทางสะพานลอยวิภาวดีขาเข้าที่มีเจ้าหน้าที่ยืนประจำการอยู่

22:24 น. เจ้าหน้าที่ตอบโต้โดยการยิงแก๊สน้ำตาออกมาจากสะพานลอยวิภาวดีขาเข้า และยิงเลเซอร์ออกมาจากกรมดุริยางค์ทหารบก

22:31 - 21:36 น. เจ้าหน้าระดมยิงกระสุนยางออกมาจากกรมดุริยางค์ทหารบก และยิงแก๊สน้ำตาจำนวน 2 ลูกสลายกลุ่มผู้ชุมนุมที่อยู่บริเวณถนนวิภาวดีขาเข้า

22:38 น. กลุ่มผู้ชุมนุมล่าถอยออกมาตั้งหลักบริเวณถนนมิตรไมตรีแต่ยังคงมีความเคลื่อนไหวอยู่

22:41 น. เจ้าหน้าที่ประกาศแจ้งเตือนอีกครั้งจะทำการบังคับใช้กฎหมาย และให้ผู้ชุมนุมหยุดการกระทำดังกล่าว และให้ผู้ชุมนุมแยกย้ายกลับบ้าน อีกทั้งยังประกาศให้สื่อมวลชนหลบไปอยู่ในแนวที่ปลอดภัย

01:30 น. ผู้ชุมนุมกลุ่มทะลุแก๊สกลับมารวมตัวกันอีกครั้งที่บริเวณถนนมิตรไมตรี และบริเวณถนนวิภาวดีขาเข้า ผู้ชุมนุมได้ทำการขว้างปาลูกกระทบ และพลุไปที่หน้ากรมดุริยางค์ทหารบกอีกครั้ง เจ้าหน้าที่ตอบโต้โดยการยิงเลเซอร์ ยิงลูกแก้ว และยิงกระสุนยางใส่ผู้ชุมนุม