#ม็อบ18กรกฎา : #carmob #ด่วนนครพิงค์ เชียงใหม่ไล่ประยุทธ์

วันที่2564-07-18

เวลา16:00

สถานที่จาก ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ไปยัง

  • + 3

วัตถุประสงค์การชุมนุม

ขับไล่รัฐบาล หรือบุคคลในรัฐบาล

จำนวนผู้เข้าร่วมชุมนุม

ไม่ต่ำกว่า 200

จำนวนเจ้าหน้าที่รัฐ

ไม่ต่ำกว่า 30

รายละเอียดการชุมนุมโดยสรุป

วันที่ 18 กรกฎาคม 2564 พรรควิฬาร์จัดกิจกรรม ด่วนนครพิงค์ : เชียงใหม่ไล่ประยุทธ์ ในรูปแบบ Car Mob  ตั้งแต่เวลา 16.00 – 20.00 น. โดยเริ่มต้นที่ สวนเฉลิมพระเกียรติ เคลื่อนขบวนไปสิ้นสุดที่อนุสาวรีย์สามกษัตริย์ เวลา 18.00 น. เรียกร้องให้รัฐบาลประยุทธ์ จันทร์โอชา ลาออก มีรถเข้าร่วมกิจกรรมไม่ต่ำกว่า 200 คัน

โดยช่วงเวลาก่อนเคลื่อนขบวน เวลา 16.00 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ. ช้างเผือก ประกาศผ่านเครื่องเสียงว่าการชุมนุมครั้งนี้ผิด พ.ร.ก. ฉุกเฉิน พ.ร.บ. ควบคุมโรคและคำสั่งการเฝ้าระวังโรคระบาด ขณะที่ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจาก อ.บ.ต. ช้างเผือก มาช่วยอำนวยความสะดวกเรื่องการควบคุมโรค เมื่อเริ่มเคลื่อนขบวนผู้สังเกตการณ์รายงานว่า เจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบถ่ายวีดีโอทะเบียนรถอยู่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมดำเนินไปอยู่ตลอด ราว 2 ชั่วโมง จากหลังศาลากลาง รอบคูเมือง ถึงอนุสาวรียส์ามกษัตริย์ ผู้ร่วมกิจกรรมมีการ บีบแตร ชูสามนิ้ว และเมื่อถึงสถานที่ปลายทาง เจ้าหน้าที่ตำรวจ  สภ.เมืองเชียงใหม่ เรื่องสถานการณ์ โควิด19 ไม่ให้รวมกลุ่มกันในสถานการณ์เช่นนี้ และการกระทำดังกล่าวเป็นการฝ่าฝืนมาตรการควบคุมโรคจังหวัดเชียงใหม่ เมื่ออ่านแถลงการณ์ 3 ข้แ เรียกร้องให้รัฐบาลตัดงบที่ไม่จำเป็นเพื่อนำมาใช้ในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีความจำเป็นและเร่งด่วน จัดหาวัคซีนที่มีประสิทธิภาพและมีความหลากหลาย และรัฐบาลประยุทธ์ต้องยุบสภา ต่อมายุติการชุมนุมอย่างสงบเวลา 19.30 น.

ลำดับเหตุการณ์

15.45 น. สภ.ช้างเผือก ขึ้นบนรถเครื่องเสียง ชี้แจ้งเรื่อง พ.ร.ก ควบคุมโรคฉุกเฉิน

16.00 น.ดาบชิตขึ้นบนเรื่องเครื่องเสียง ชี้แจ้ง  เรื่องห้องน้ำเข้าได้ทางอาคารด้านข้าง สามารถหยิบเฟสชิว เจลแอลกอฮอล์ อาหารกล่อง จากรถกะบะเสบียง 

16.15 น. ระหว่างดาบชิตชี้เเจ้งเรื่องการจัดขบวน เจ้าหน้าที่ตำรวจจาก สภ.ช้างเผือก ได้แจ้งแทรก ผ่านรถเครื่องเสียงว่าการชุมนุมครั้งนี้ผิด พ.ร.บ. ควบคุมโรคและคำสั่งการเฝ้าระวังโรคระบาด 


16.30 น.เริ่มตั้งขบวน ไม่เกินห้าโมงเดินรถตามรถโมบายไปอนุสาวรีย์สามกษัตริย์

18.00 น. มีกลุ่มผู้ชุมนุมประมาณ 200 คน ร่วมกันยืนชู 3 นิ้ว หน้าอนุสาวรีย์ 3 กษัตริย์ มีการแขวนป้าย คำว่า ปรับลดงบสถาบัน - กองทัพ สู้โควิด ขณะที่  มีเจ้าหน้าที่ในเครื่องแบบ หน้า พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา 10-20 คน สังเกตการณ์อยู่บริเวณดังกล่าว

18.10 น. ขบวนรถ คาร์ม็อบ มาถึงหน้า อนุสาวรีย์ 3 กษัตริย์ 

18.12 น.เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ประกาศ เครื่องขยายเสียง เรื่องสถานการณ์ โควิด 19 ไม่ให้รวมกลุ่มกันในสถานการณ์เช่นนี้ ได้ขอความร่วมมือด้วยความห่วงใย ในสถานการณ์โควิด 19 ว่าประชาชนได้ฝ่าฝืนมาตราการควบคุมโรคจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มผู้ชุมนุมได้มีการตะโกน และเดินเข้าไปหากลุ่มของเจ้าหน้าที่ พร้อมกันชู่ 3 นิ้ว ถือป้ายหน้ารถ ที่มีเครื่องขยายเสียงของเจ้าหน้าที่ตำรวจ 

18.20 น. รถโมบายและรถเสบียงอีก 2 คัน มาถึงบริเวณอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ แต่ไม่สามารถเข้ามาได้ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจนำแผงเหล็กมากั้นทางเข้า ขณะที่รถเครื่องเสียงสามารถเข้าพื้นที่ได้ต่อมาตัวแทน ประกาศข้อเรียกร้องกับรัฐบาล 3 ข้อคือ 1 รัฐบาลต้องยุบสภา แสดงความรับผิดชอบต่อการบริหารงานที่ล้มเหลว 2 สภาต้องลดงบประมาณในส่วนที่จำเป็น เช่น งบประมาณกองทัพ งบประมาณสถาบันพระมหากษัตริย์ฯ เพื่อนำไปใช้ในการบริหารจัดการวิกฤตโควิด 19 และเยียวยาปากท้องประชาชน ซึ่งเป็นเรื่องจำเป็นเร่งด่วนที่สุดในเวลานี้ 3 รัฐบาลต้องจัดหาวัคซีนที่มีประสิทธิภาพและหลากหลายให้กับบุคคลากรทางการแพทย์ และประชาชน ซึ่งเป็นทางออกเดียวที่จะป้องกันการติดเชื้อและการแพร่ระบาด อีกทั้งยังทำให้เศรษฐกิจไทยกลับมาฟื้นฟูให้เร็วที่สุด