#ม็อบ13กรกฎา : #เรียนออนไลน์จะตายอยู่แล้ว

วันที่2564-07-13

เวลา16:00

สถานที่กระทรวงศึกษาธิการ จ.กรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค์การชุมนุม

เรียกร้องกระทรวงศึกษาธิการให้มีการเยียวยานักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาจากการเรียนออนไลน์

จำนวนผู้เข้าร่วมชุมนุม

1-10

จำนวนเจ้าหน้าที่รัฐ

21-50

รายละเอียดการชุมนุมโดยสรุป

วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ที่หน้ากระทรวงศึกษาธิการ เวลา 16.00 น. กลุ่มปฏิวัติการศึกษาไทยทำกิจกรรมภายใต้ชื่อ "เรียนออนไลน์จะตายอยู่แล้ว" โดยแสดงออกเชิงสัญลักษณ์สะท้อนปัญหาของนักเรียนจากการการเรียนออนไลน์ ขณะที่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจอำนวยความสะดวกในพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 20 นาย

ฟิว พีรพล ตัวแทนเยาวชนผู้ก่อตั้งกลุ่มปฏิวัติการศึกษาไทยให้สัมภาษณ์ว่า กิจกรรมวันนี้เริ่มต้นจากการได้รับข่าวสารเรื่องปัญหาการเรียนออนไลน์ ความเครียดที่สูงขึ้น
โดยกิจกรรมวันนี้เกิดขึ้นเพื่อสื่อสารถึงกระทรวงศึกษาธิการถึงปัญหาของระบบการศึกษา นอกจากนี้ยังเรียกร้องให้กระทรวงศึกษามีมาตรการเยียวยาที่ไม่ใช่เพียงขอความร่วมมือแต่กำหนดมาตรการที่ช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนจากการเรียนออนไลน์อย่างจริงจัง รวมถึงเรียกร้องให้กระทรวงประสานงานเพื่อจัดซื้อวัคซีน เพื่อเร่งให้โรงเรียนสามารถกลับมาเปิดเรียนได้