ไลน์แมนเชียงใหม่เรียกร้องค่าแรงที่เป็นธรรม

วันที่2564-06-02

เวลา11:00

สถานที่ประตูท่าแพ จ.เชียงใหม่

วัตถุประสงค์การชุมนุม

เรียกร้องค่าแรงที่เป็นธรรม

จำนวนผู้เข้าร่วมชุมนุม

ไม่ต่ำกว่า 200

จำนวนเจ้าหน้าที่รัฐ

-

รายละเอียดการชุมนุมโดยสรุป

ประชาไทรายงานว่า วันที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 11.00 น. ไรเดอร์ของไลน์แมนประมาณ 200 คนรวมตัวกันที่ลานท่าแพเพื่อเรียกร้องค่ารอบที่เป็นธรรรมต่อไรเดอร์ หลังบริษัทมีการปรับลดค่ารอบของไรเดอร์ลง จากเดิมที่ตอนแรกไรเดอร์เคยได้รับค่ารอบในอัตรา 42 บาทต่อเที่ยว ก่อนที่ทางบริษัทจะปรับลดลงมาเป็น 40 บาท 38 บาท จนเหลือ 30 บาทในปัจจุบัน โดยไม่มีการแจ้งเหตุผลในการปรับลดเงินค่ารอบให้ไรเดอร์ทราบ

ทั้งนี้อาชีพไรเดอร์ของเชียงใหม่ยังเป็นงานสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิดระบาดอีกด้วย มีลูกจ้างในธุรกิจภาคบริการหลายคนที่ต้องผันตัวมาขับรถส่งอาหาร เช่น พนักงานโรงแรม พนักงานร้านอาหาร ฯลฯ การปรับลดค่ารอบของไลน์แมนทำให้ไรเดอร์หลายคนเดือดร้อนเป็นอย่างมาก ในสภาวะที่ไรเดอร์ในระบบเพิ่มจำนวนมากขึ้น และออร์เดอร์ถูกกระจายให้คนขับแต่ละคนลดน้อยลง หากไรเดอร์ยังต้องได้รับค่ารอบเพียง 24 บาทต่อเที่ยว จะยิ่งทำให้รายได้แต่ละวันของคนขับหายไปจนอาจอยู่ไม่ได้

ทั้งนี้ ไรเดอร์ของไลน์แมนเชียงใหม่ ได้มีการออกหนังสือถึงผู้บริหารบริษัท เพื่อขอให้พิจารณาค่ารอบที่เป็นธรรมแก่คนขับอีกครั้ง โดยมีเนื้อหาดังนี้

กลุ่มไรเดอร์ไลน์แมนจังหวัดเชียงใหม่ ขอให้พิจารณาเรื่องต่อไปนี้

1.ขอค่ารอบคืนเท่าเดิม 38 บาท หักแล้วเหลือ 32.30 บาท  ตอนนี้ไลน์แมนลดค่ารอบเหลือ 30 บาท หักแล้วเหลือ 24.73 บาท ซึ่งสภาพเศรษฐกิจ ณ ปัจจุบันนี้ ค่ารอบเท่านี้เมื่อหักค่ามัน ค่ากิน ฯลฯ แล้วไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ 

2. แก้ไขระบบการจ่ายงานให้มองเห็นงานที่อยู่ใกล้ก่อนแล้วค่อยๆขยายรัศมีการเห็นงาน

3. ต้องเห็นงานให้เท่าเทียมกัน ทั้งไรเดอร์เก่าและไรเดอร์ใหม่ (ไม่เอาระบบไรเดอร์ใหม่เห็นงานก่อน ไรเดอร์เก่า 4-5 วินาที)

4.อินเซนทีฟที่ได้จากการนับจำนวนงานที่ชัดเจนและหากจะมีการเปลี่ยนแปลงให้แจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3-7 วัน เพื่อกาารปรับตัวและวางแผนงานล่วงหน้าของไรเดอร์

5.ขอให้บริษัทหยุดรับสมัครไรเดอร์ใหม่ หากจำนวนงานมีไม่เพียงพอต่อไรเดอร์ ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ไรเดอร์หาอุปกรณ์หรืออื่นๆ มาเป็นตัวช่วยรับงาน ซึ่งจะเป็นการแข่งขันการรับงานและจะเป็นปัญหาลูกโซ่ตามมาอีกหลายอย่าง

อ้างอิง : https://prachatai.com/journal/2021/06/93332