#ม็อบ10พฤษภา : #ยืนหยุดขัง

วันที่2564-05-10

เวลา17:00

สถานที่พระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ จ.เชียงใหม่

วัตถุประสงค์การชุมนุม

เรียกร้องความยุติธรรมในระบบศาล

จำนวนผู้เข้าร่วมชุมนุม

ไม่ต่ำกว่า 10

จำนวนเจ้าหน้าที่รัฐ

-

รายละเอียดการชุมนุมโดยสรุป

วันที่ 10 พฤษภาคม 2564 หน้าลานสามกษัตริย์ จังหวัดเชียงใหม่ We, The People นัดหมายทำกิจกรรม "ยืน หยุด ขัง" เป็นเวลา 1 ชั่วโมง 12 นาที ซึ่งจัดเป็นวันที่ 26 แล้ว เพื่อเรียกร้องสิทธิการประตัวให้กับผู้ต้องหาในคดีการเมืองทุกคน โดยกิจกรรมเริ่มเวลา 17.00 - 18.12 น. ผู้ร่วมกิจกรรมมีไม่ต่ำกว่า 10 คน