#ม็อบ24เมษา : #ยืนหยุดขัง

วันที่2564-04-24

เวลา17:00

สถานที่ศาลจังหวัดนครปฐม จ.นครปฐม

วัตถุประสงค์การชุมนุม

-

จำนวนผู้เข้าร่วมชุมนุม

1-10

จำนวนเจ้าหน้าที่รัฐ

-

รายละเอียดการชุมนุมโดยสรุป

วันที่ 24 เมษายน 2564 ที่ศาลจังหวัดนครปฐมเก่า นครปฐม กลุ่มราษฎรนครปฐม ทำกิจกรรม ยืน หยุด ขัง เป็นวันที่ 4 เริ่มเวลา 17.00 น. ท่ามกลางมาตรการป้องกันโควิดที่เข้มงวด โดยยืนเว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัยตลอดการร่วมยืน พร้อมชูป้ายข้อความ เรียกร้องให้ปล่อยเพื่อน และยุติกิจกรรมด้วยความสงบเวลา 18.12 น.