#ม็อบ24เมษา : #ยืนหยุดขัง

วันที่2564-04-24

เวลา16:30

สถานที่ศูนย์บริการและข้อมูลการท่องเที่ยวอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

วัตถุประสงค์การชุมนุม

เรียกร้องความยุติธรรมในระบบศาล

จำนวนผู้เข้าร่วมชุมนุม

1-10

จำนวนเจ้าหน้าที่รัฐ

-

รายละเอียดการชุมนุมโดยสรุป

วันที่ 24 เมษายน 2564 ที่  ศาลากลางหลังเก่า (ศูนย์ท่องเที่ยวอยุธยา) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ราษฎรอยุธยาทำกิจกรรมหยุดยืนขัง 112 นาที มีประชาชนเข้าร่วมประมาณ 6 คน เริ่มยืนชูภาพเรียกร้องให้ปล่อยเพื่อนริมถนน ตั้งเวลา 16.30 – 18.22 น. 

อ้างอิงภาพ : เพื่ออยุธยา เพื่อประชาธิปไตย