#ม็อบ24เมษา : #ยืนหยุดขัง

วันที่2564-04-24

เวลา17:00

สถานที่พระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ จ.เชียงใหม่

วัตถุประสงค์การชุมนุม

เรียกร้องความยุติธรรมในระบบศาล

จำนวนผู้เข้าร่วมชุมนุม

ไม่ต่ำกว่า 30

จำนวนเจ้าหน้าที่รัฐ

-

รายละเอียดการชุมนุมโดยสรุป

วันที่ 24 เมษายน 2564 กลุ่ม We, The People ทำกิจกรรม ยืน หยุด ขัง ที่เชียงใหม่ เป็นวันที่ 10 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. ณ ลานหน้าอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ มีประชาชนเข้าร่วมกว่า 30 คน โดยยืนเป็นเวลา 1.12 ชั่วโมง  เพื่อเรียกร้องให้ปล่อยตัวนักโทษทางการเมืองที่ออกมาเรียกร้องประชาธิปไตย โดยวันนี้มีบุคคลที่มีชื่อเสียง อาทิ อ.ชำนาญ จันทร์เรือง และยังได้รับเกียรติจาก อ.ธเนศวร์ เจริญเมือง มาร่วมยืนด้วย กระทั่ง เวลา 18.12 น. ผู้ร่วมกิจกรรมได้ชู 3 นิ้ว พร้อมตะโกนว่า “ปล่อยเพื่อนเรา” 3 ครั้ง ก่อนแยกย้ายอย่างสงบ

อ้างอิง : เพจ We, The People