#ม็อบ24เมษา : #ยืนหยุดขัง

วันที่2564-04-24

เวลา17:30

สถานที่ศาลจังหวัดสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

วัตถุประสงค์การชุมนุม

เรียกร้องความยุติธรรมในระบบศาล

จำนวนผู้เข้าร่วมชุมนุม

ไม่ต่ำกว่า 15

จำนวนเจ้าหน้าที่รัฐ

-

รายละเอียดการชุมนุมโดยสรุป

วันที่ 24 เมษายน 2564  ที่ หน้าศาลจังหวัดสมุทรปราการ ประชาชนทำกิจกรรมยืน หยุด ขัง กว่า 15 คน ยืนเรียงแถวหน้าป้ายศาลจังหวัดสมุทรปราการ โดยถือรูปภาพของ นายชูเกียรติ แสงวงค์ นักกิจกรรมสมุทรปราการ ผู้ต้องหาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 และภาพนักกิจกรรมรายอื่น ซึ่งก่อนเริ่มกิจกรรมเวลา 17.30 น. มีการวัดไข้ บริการเจลล้างมือ และยืนเว้นระยะห่าง โดยเมื่อสิ้นสุดกิจกรรมเวลา 18.42. น. ประชาชนหันหน้าเข้าหา ศาลจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมเปล่งเสียง “ปล่อยเพื่อนเรา” 3 ครั้ง และแยกย้ายกลับบ้านอย่างสงบ