#ม็อบ24เมษา : #ยืนหยุดขัง

วันที่2564-04-24

เวลา17:30

สถานที่หอนาฬิกา เทศบาลนครนนทบุรี จ.นนทบุรี

วัตถุประสงค์การชุมนุม

เรียกร้องความยุติธรรมในระบบศาล

จำนวนผู้เข้าร่วมชุมนุม

ไม่ต่ำกว่า 20

จำนวนเจ้าหน้าที่รัฐ

-

รายละเอียดการชุมนุมโดยสรุป

วันที่ 24 เมษายน 2564 ยืน หยุด ขัง หอนาฬิกา ท่าน้ำนนท์ กลุ่มราษฎรนนทบุรี นำโดย นายชินวัตร จันทร์กระจ่าง ทำกิจกรรม “ยืน หยุด ขัง นาฬิกาไม่หยุดเดิน อย่าปล่อยเพื่อนเรา เผชิญอำนาจมืด” เป็นวันที่ 6 โดยมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมเมื่อวันที่ 23 เมษายนที่ผ่านมา จากเดิมยืน 112 นาที เป็น  1.12 ชั่วโมง เริ่มตั้งแต่เวลา 17.30 น -18.40 น.