#ม็อบ26เมษา : #ยืนหยุดขัง

วันที่2564-04-26

เวลา17:30

สถานที่ศาลฎีกา จ.กรุงเทพมหานคร

  • + 4

วัตถุประสงค์การชุมนุม

-

จำนวนผู้เข้าร่วมชุมนุม

ไม่ต่ำกว่า 40

จำนวนเจ้าหน้าที่รัฐ

-

รายละเอียดการชุมนุมโดยสรุป

วันที่ 26 เมษายน 2564  เวลา 17.30-18.42 น. ที่หน้าศาลฎีกา พลเมืองโต้กลับทำกิจกรรม "ยืน หยุด ขัง"  เป็นเวลา 1.12 ชั่วโมง เพื่อเรียกร้องสิทธิการประกันตัวให้แก่ผู้ถูกกล่าวหาคดีทางการเมือง ซึ่งถูกคุมขังระหว่างการพิจารณาคดี  วันนี้เป็นการทำกิจกรรมเป็นวันที่ 34  นับแต่เริ่มต้นเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 ทางผู้จัดได้กำหนดให้มีผู้ร่วมยืนในพื้นที่ที่กั้นไว้จำนวน 40 คนเท่านั้นเป็นไปตามข้อกำหนดฉบับที่ 20 ของนายกรัฐมนตรี ก่อนเข้าพื้นที่จะต้องมีการวัดอุณหภูมิและล้างมือทำความสะอาด จากนั้นจึงเข้าไปยืน โดยทุกคนจะต้องเว้นระยะห่างระหว่างกัน