#ม็อบ24เมษา : #ยืนหยุดขัง

วันที่2564-04-24

เวลา17:00

สถานที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ.ปทุมธานี

วัตถุประสงค์การชุมนุม

เรียกร้องความยุติธรรมในระบบศาล

จำนวนผู้เข้าร่วมชุมนุม

ไม่ต่ำกว่า 30

จำนวนเจ้าหน้าที่รัฐ

-

รายละเอียดการชุมนุมโดยสรุป

วันที่ 24 เมษายน 2564 เวลา 17.00 น. ที่ริมทางเท้า ใกล้กับประตูเชียงราก 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม และ พรรคโดมปฏิวัติ พร้อมด้วยประชาชน รวมกว่า 30 คน ทำกิจกรรม ยืน หยุด ขัง 1.12 ชั่วโมง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศโดยทั่วไปมีการติดตั้งป้ายผ้าขนาดใหญ่ ระบุข้อความ อาทิ “ยืน หยุด ขัง” “ปล่อยเพื่อนกู” “Freeoutfriends” และติดภาพแกนนำราษฎรเรียงเป็นแนวบนบอร์ด

สำหรับรูปแบบการทำกิจกรรมยังคงเดิม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนต้องผ่านการวัดอุณหภูมิ สวมหน้ากากอนามัย และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ก่อนเข้ามาร่วมยืนโดยเว้นระยะห่าง 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2689375