#ม็อบ25เมษา : #อยู่หยุดขัง

วันที่2564-04-25

เวลา

สถานที่ศาลฎีกา จ.กรุงเทพมหานคร

  • + 1

วัตถุประสงค์การชุมนุม

เรียกร้องความยุติธรรมในระบบศาล,ปฏิรูปสถาบันกษัตริย์

จำนวนผู้เข้าร่วมชุมนุม

11-20

จำนวนเจ้าหน้าที่รัฐ

-

รายละเอียดการชุมนุมโดยสรุป

25 เมษายน 2564 ที่หน้าศาลฎีกา แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมปักหลักค้างคืนภายใต้กิจกรรม “อยู่ หยุด ขัง” เพื่อเรียกร้องสิทธิการประกันตัวให้แก่ผู้ถูกกล่าวหาคดีทางการเมือง ตัวแทนระบุว่า จะปักหลักจนกว่า ‘เพื่อน’ (ผู้ถูกกล่าวหาคดีการเมือง) ทุกคนจะได้รับการประกันตัว โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด และกล่าวต่อว่า ตอนนี้อยู่ในช่วงใกล้สอบปลายภาคแต่ก็ต้องออกมาเรียกร้อง ทำให้ในช่วงกลางวันพวกเขาต้องแบ่งเวลาเพื่อเรียนออนไลน์ และตั้งโต๊ะรวบรวมรายชื่อจากประชาชนเพื่อยื่นข้อเรียกร้องเรื่องสิทธิการประกันตัวต่ออธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา โดยเป็นการใช้ชื่อและลายเซ็นเท่านั้น ไม่ต้องใช้บัตรประชาชน และมีการเปิดให้ลงชื่อออนไลน์ด้วย ขณะที่สิ่งของเครื่องใช้และน้ำดื่มเพียงพอแล้ว สิ่งที่ต้องการคือ แรงสนับสนุนจากมวลชน

ลำดับเหตุการณ์

25 เมษายน 2564 

ที่หน้าศาลฎีกา แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมปักหลักค้างคืนภายใต้กิจกรรม “อยู่ หยุด ขัง” เพื่อเรียกร้องสิทธิการประกันตัวให้แก่ผู้ถูกกล่าวหาคดีทางการเมือง ตัวแทนระบุว่า จะปักหลักจนกว่า ‘เพื่อน’ (ผู้ถูกกล่าวหาคดีการเมือง) ทุกคนจะได้รับการประกันตัว โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด และกล่าวต่อว่า ตอนนี้อยู่ในช่วงใกล้สอบปลายภาคแต่ก็ต้องออกมาเรียกร้อง ทำให้ในช่วงกลางวันพวกเขาต้องแบ่งเวลาเพื่อเรียนออนไลน์ และตั้งโต๊ะรวบรวมรายชื่อจากประชาชนเพื่อยื่นข้อเรียกร้องเรื่องสิทธิการประกันตัวต่ออธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา โดยเป็นการใช้ชื่อและลายเซ็นเท่านั้น ไม่ต้องใช้บัตรประชาชน และมีการเปิดให้ลงชื่อออนไลน์ด้วย ขณะที่สิ่งของเครื่องใช้และน้ำดื่มเพียงพอแล้ว สิ่งที่ต้องการคือ แรงสนับสนุนจากมวลชน


26 เมษายน 2564 

ที่หน้าศาลฎีกา แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมปักหลักค้างคืนภายใต้กิจกรรม “อยู่ หยุด ขัง” เป็นวันที่ 2  ในช่วงเย็นมีการทำกิจกรรมผูกโบว์ขาวที่ริมรั้วศาลฎีกา กิจกรรมนี้เริ่มต้นในช่วงเดือนมิถุนายน 2563 โดยเพนกวิน-พริษฐ์ ชิวารักษ์และรุ้ง-ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุลที่ไปผูกโบว์ขาวตามสถานที่ทางการเมือง เช่น อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย, กระทรวงกลาโหมและกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์

17.18 น. ผู้กำกับการสน.ชนะสงครามเข้ามาเจรจากับนักศึกษาแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมให้ย้ายป้ายผ้า "ปฏิรูปสถาบันกษัตริย์" หลังจากนั้นนักศึกษาจึงนำไปผูกที่ต้นมะขามหน้าศาลฎีกาแทน ระหว่างการพูดคุยไม่แน่ชัดว่า ผู้กำกับฯกล่าวว่าอย่างไร แต่นักศึกษาบอกว่า พวกเราก็อยากให้กิจกรรมจบไวๆ แต่กิจกรรมจะจบก็ต่อเมื่อปล่อยเพื่อนเรา การพูดคุยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

17.22 น. นักศึกษานำป้ายผ้า "ปฏิรูปสถาบันกษัตริย์" ไปผูกที่ต้นไม้ด้านหน้าศาลฎีกา บริเวณใกล้เคียงมีป้ายผ้า "ราชอยุติธรรม" ผูกที่รั้วประตูทางเข้าศาลฎีกา