ปกป้องสถาบันฯ :กำนันผู้ใหญ่บ้านลพบุรีแสดงจุดยืนข้างสถาบันฯ

วันที่2564-03-27

เวลา

สถานที่ศาลากลางจังหวัดลพบุรี จ.ลพบุรี

วัตถุประสงค์การชุมนุม

ปกป้องสถาบันกษัตริย์

จำนวนผู้เข้าร่วมชุมนุม

-

จำนวนเจ้าหน้าที่รัฐ

ไม่ต่ำกว่า 500

รายละเอียดการชุมนุมโดยสรุป

สยามรัฐออนไลน์รายงานว่า วันที่ 27 มีนาคม 2564 ยุวรินทร์ ปณิธิเจริญวงศ์ ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเมืองลพบุรี ได้ยื่นหนังสือต่อนายกรัฐมนตรี ผ่านนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ระบุเนื้อหาว่า สถานการณ์ปัจจุบันมีกลุ่มคณะบุคคลกระทำเชิงสัญลักษณ์ ที่เป็นการดูหมิ่นต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ไม่ว่าจะเป็นการ ใช้ถ้อยคำไม่เหมาะสมที่มีการจาบจ้วง การแต่งกายล้อเลียนสถาบันพระมหากษัตริย์ อย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน ซึ่งเป็นการสร้างความแตกแยก และส่งผลให้เกิดความไม่สงบในสังคมอย่างไม่จบสิ้น โดยระยะหลังเป็นที่ชัดเจนแล้วว่า เป้าประสงค์ที่แท้จริง คือการล้มล้างสถาบันกษัตริย์ โดยไม่ยำเกรงต่อกฎหมาย และท้าทายอำนาจรัฐซึ่งการกระทำดังกล่าวถือเป็นการย่ำยีหัวใจคนไทยที่มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างสุดที่จะอดทนอดกลั้นได้อีกต่อไป ในนามของกลุ่มองค์กร และประชาชนชาวจังหวัดลพบุรี ขอแสดงจุดยืนในการแสดงออกถึงการรวมใจและพร้อมที่จะออกมาต่อสู้ เพื่อปกป้องสถาบัน และแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/230948