#ม็อบ21กุมภา : #SaveMyanmar

วันที่2564-02-21

เวลา13:00

สถานที่องค์การสหประชาชาติ จ.กรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค์การชุมนุม

แสดงจุดยืนคัดค้านการรัฐประหารเมียนมา

จำนวนผู้เข้าร่วมชุมนุม

-

จำนวนเจ้าหน้าที่รัฐ

-

รายละเอียดการชุมนุมโดยสรุป