เสวนาชำแหละขบวนการผลประโยชน์ นิคมอุตสาหกรรมจะนะ

วันที่2563-12-11

เวลา18:00

สถานที่ทำเนียบรัฐบาล จ.กรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค์การชุมนุม

รัฐบาลจะมีมติ ครม. ยกเลิกโครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะและผังเมืองอุตสาหกรรม

จำนวนผู้เข้าร่วมชุมนุม

51-100

จำนวนเจ้าหน้าที่รัฐ

101-200

รายละเอียดการชุมนุมโดยสรุป