#ม็อบ10ธันวาสิทธิคนพิการ

วันที่2563-12-10

เวลา16:30

สถานที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.กรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค์การชุมนุม

เรียกร้องสิทธิให้กับคนพิการ

จำนวนผู้เข้าร่วมชุมนุม

ไม่ต่ำกว่า 300

จำนวนเจ้าหน้าที่รัฐ

-

รายละเอียดการชุมนุมโดยสรุป

วันที่ 10 ธันวาคม 2563 นายบรรพต ไชยะหล้า ตัวแทนผู้เรียกร้องสิทธิผู้พิการและกลุ่มตัวแทนคนพิการ จัดชุมนุมที่กระทรวงพัฒนาและความมั่นคงของมนุษย์  โดยมีข้อเรียกร้องคนพิการ 6 ข้อ 1) รัฐต้องคุ้มครองผู้พิการอย่างแท้จริง เช่น การศึกษาคนพิการต้องได้เรียนฟรีถึงปริญญาตรี 2) สิทธิเรียนฟรีต้องอยู่ในรัฐธรรมนูญในหมวดคนพิการ 3) รัฐต้องจัดเตรียมรถเข็นและอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ 4) ขนส่งสาธารณะเอื้อประโยชน์คนพิการให้เดินทางได้สะดวกและปลอดภัย 5) รัฐต้องจัดเตรียมสถานประกอบชีพให้ผู้พิการ 6) ตลาดเอกชนต้องมีพื้นที่ให้คนพิการประกอบอาชีพ 

กิจกรรมนัดหมายในเวลา 16.30 น. หน้ากระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผู้ชุมนุมทยอยรวมตัวร่วมม็อบคนพิการประมาณ 100 คน ต่อมาในเวลา 18.00 น. ผู้ปราศรัยคนแรกขึ้นปราศรัยในเรื่องของสิทธิของคนพิการที่ควรจะได้รับ ผู้ปราศรัยคนอื่นๆได้ปราศรัยในประเด็นปัญหาเรื่องสิทธิของคนพิการ เช่น การเรียกร้องสิทธิให้แก้รัฐธรรมนูญมาตราที่เกี่ยวกับคนพิการ เพราะความเหลื่อมล้ำทางโครงสร้างของสังคม รวมถึงประเด็นขนส่งสาธารณะที่เอื้อต่อการใช้ชีวิตของคนพิการ และสวัสดิการ การจ้างงานสำหรับพิการ

ผู้สังเกตการณ์การชุมนุมพบเจ้าหน้าที่ตำรวจในเครื่องแบบ จากสถานีนางเลิ้งอำนวยความสะดวกเส้นทางจราจรด้านหน้าประตูกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ต่อมาเวลาประมาณ 19.00 น.ผู้ชุมนุมนำรั้วเหล็กมาปิดถนนตั้งแต่แยกสะพานขาวขาเข้าถนนกรุงเกษม เนื่องจากมีผู้ชุมนุมเดินทางมาจากการชุมนุมอนุสรณ์สถาน 14 ตุลา โดยมีชุมนุมไม่ต่ำกว่า 300 คนเข้าร่วมชุมนุม เวลา 20.40 น. จึงยุติการชุมนุม ผู้ชุมนุมบางส่วนเดินทางไปสมทบการชุมนุมของเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น บริเวณสะพานชมัยมรุเชฐ หน้าทำเนียบรัฐบาล

นอกจากนี้ในพื้นที่มีกลุ่มอื่นๆ อำนวยความสะดวกในพื้นที่การชุมนุม เช่น หน่วยพยาบาล VMP หน่วยพยาบาล DNA และการ์ดอาสาอย่างน้อย 3 กลุ่ม ใส่เสื้อสีชมพู พร้อมปลอกแขนการ์ดปลดแอก การ์ดรบพิเศษ และ กลุ่มอาชีวะฟันเฟือง