#ม็อบ8ธันวา ชุมนุมไรเดอร์ Grab #คนงานบนแพลตฟอร์มก็เป็นคนงาน

วันที่2563-12-08

เวลา10:00

สถานที่จาก อาคารธนภูมิ จ.กรุงเทพมหานคร ไปยัง ทำเนียบรัฐบาล จ.กรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค์การชุมนุม

ตัวแทนไรเดอร์ยื่นหนังสือฉบับแรกต่อ สุเทพ อู่อ้น ประธานกรรมาธิการแรงงาน ที่หน้าอาคารธนภูมิ และฉบับที่ 2 ต่อ สุภรณ์ อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี หลังจากพยายามยื่นหนังสือกับผู้บริหาร Grab

จำนวนผู้เข้าร่วมชุมนุม

51-100

จำนวนเจ้าหน้าที่รัฐ

-

รายละเอียดการชุมนุมโดยสรุป

วันที่ 8 ธันวาคม 2563 กลุ่มไรเดอร์แกร็บประกาศนัดชุมนุม ที่หน้าตึกธนภูมิ สำนักงานใหญ่แกร็บ เวลา 10.00 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยื่นหนังสือแก่ผู้บริหารแกร็บ เพื่อเรียกร้อง 3 ประเด็นหลักที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการที่เป็นธรรมกับแรงงาน คือ 1) ค่าตอบแทน 2) กติกาการทำงาน 3) ช่องทางรับฟังปัญหาต้องปรับปรุงให้คำนึงถึงสวัสดิการของแรงงาน ลักษณะการชุมนุมคือ การปราศรัยถึงปัญหาในการทำงานและความไม่เป็นธรรมของสวัสดิการแกร็บ
อย่างไรก็ตามผู้บริหารไม่ได้ลงมารับหนังสือข้อเรียกร้องดังกล่าว ดังนั้นกลุ่มไรเดอร์จึงยื่นหนังสือฉบับแรกถึงสุเทพ อู่อ้น ประธานกรรมาธิการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร หน้าอาคารธนภูมิ และประกาศเคลื่อนขบวนไปทำเนียบรัฐบาลเพื่อยื่นจดหมายฉบับที่ 2 ถึงสำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อเรียกร้องให้รัฐเข้ามาเป็นตัวกลางในการเจรจาระหว่างบริษัท Grab กับกลุ่มไรเดอร์ โดยมีสุภรณ์ อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ก่อนจะยุติการชุมนุมเวลาประมาณ 15.00 น. พร้อมทั้งชี้แจ้งปิดท้ายกิจกรรมว่าจะติดตามความคืบหน้าของจดหมายถึงนายกฯ 15 วันถัดไป โดยผู้ชุมนุมประมาณ 150 คนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ลำดับเหตุการณ์

09:30 น. ไรเดอร์แยกกันรวมตัวใน 2 จุด คือ สวนสมเด็จสราญราษฎร์มณีรมย์ และหน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ นำโดยกลุ่มเคลื่อนที่เร็ว เนื่องจากตำรวจไม่อนุญาตให้รวมกลุ่มกันหน้าอาคารธนภูมิตั้งแต่ต้น แม้ว่ากฎหมายแจ้งการชุมนุมมิได้ให้อำนาจเจ้าหน้าที่ในการห้ามชุมนุมแต่อย่างใด

10:35 น. ไรเดอร์ทั้งสองกลุ่มเคลื่อนตัวไปยังอาคารธนภูมิ ซึ่งเป็น Grab Driver Center ในกรุงเทพ

11:00 น. บริษัท Grab ยังคงปฏิเสธที่จะส่งตัวแทนมารับหนังสือจากกลุ่มไรเดอร์ที่ชุมนุมใต้อาคารธนภูมิ

11:15 น.  สุเทพ อู่อ้น ประธานกรรมาธิการแรงงานเดินทางมาสังเกตการณ์ชุมนุมและพบปะไรเดอร์ ในฐานะที่เป็นหนึ่งในกำลังสำคัญในการทำงานเพื่อพัฒนาประเทศ

11:20 น. ไรเดอร์ปราศรัยปัญหาในการทำงานต่อหน้าประธาน กมธ. แรงงาน ไม่ว่าจะเป็นการระงับสัญญาณการทำงานอย่างไม่เป็นธรรม การไม่มีประกันอุบัติเหตุ การลดค่าตอบแทนต่อรอบ และการหลีกเลี่ยงที่จะรับฟังหรือรับผิดชอบปัญหาของไรเดอร์ เช่น ไม่เยียวยาเมื่อไรเดอร์ประสบอุบัติเหตุระหว่างการทำงาน แต่เลี่ยงให้ไรเดอร์ใช้ประกันจาก พ.ร.บ. รถส่วนตัวแทน

11:30 น. สุเทพ อู่อ้น ประธานกรรมการแรงงานกล่าวว่าตนก็เป็นแรงงานคนหนึ่งที่เคยขับวินมอเตอร์ไซค์มาก่อน เข้าใจการทำงานและความต้องการของไรเดอร์ วันนี้จึงเดินทางจากรัฐสภามารับฟังปัญหาของไรเดอร์

พร้อมกันนี้ สุเทพได้จับไมค์ปราศรัยด้วยตนเอง กล่าวว่าตนทราบปัญหาการทำงานของไรเดอร์ เช่น การถูกลดค่ารอบ และกล่าวกดดันให้ Grab ส่งตัวแทนมารับหนังสือภายในเที่ยงตรงเพื่อเตรียมตั้งคณะกรรมการเจรจาร่วมกันระหว่างไรเดอร์และบริษัทต่อไป มิฉะนั้นไรเดอร์จะไปยื่นหนังสือกับ กมธ. ที่รัฐสภาโดยตรง


12:00 น. บริษัทไม่ส่งตัวแทนมารับหนังสือ ส่วนไรเดอร์อยู่ระหว่างเตรียมตัวแทนเจรจาฝั่งคนงานจำนวน 7 คน และยืดเวลาให้บริษัทอีก 30 นาที หากเกินกว่านั้นไรเดอร์จะยกระดับการกดดันโดย ลงถนน บริเวณหน้าอาคารต่อไป

13:00 น. หลังจากที่มีข่าวว่าผู้บริหารระดับสูงกำลังเดินทางจากตึก UBC II มารับหนังสือ ล่าสุดผู้บริหาร Grab พยายามต่อรองให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) มารับหนังสือแทน สร้างความไม่พอใจให้ไรเดอร์อย่างมากเนื่องจากรอมานานกว่าหนึ่งชั่วโมง

13:30 น. หลังจากรอคำตอบมาตั้งแต่ 10 โมงเช้า (ราว 3 ชั่วโมงครึ่ง) แต่ผู้บริหารก็ไม่ได้มีความจริงใจในการรับฟังเสียงของไรเดอร์ ตัวแทนไรเดอร์จึงตัดสินใจยื่นหนังสือฉบับแรกถึงสุเทพ อู่อ้น ประธาน กมธ.แรงงาน หน้าอาคารธนภูมิ และประกาศเซอร์ไพรส์ ด้วยการเคลื่อนขบวนไปทำเนียบรัฐบาล

14:45 น. สถาบันแรงงานและเศรษฐกิจที่เป็นธรรม Just Economy and Labor Institute รายงานว่า ตัวแทนไรเดอร์ยื่นจดหมายถึงสำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี ขอให้เข้ามาเป็นตัวกลางเร่งรัดให้บริษัท Grab ตั้งตัวแทนเจรจาร่วมกับไรเดอร์ และทำตามข้อเรียกร้องที่ยื่นไปโดยเร็ว
ทั้งนี้ มีสุภรณ์ อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี และสุเทพ อู่อ้น ประธาน กมธ.แรงงาน สภาผู้แทนราษฎร เป็นตัวแทนรับหนังสือแทนนายกฯ

อ้างอิง : https://www.prachachat.net/ict/news-570483