#ม็อบ18พฤศจิกา : ใครสั่งให้มึงยิง

วันที่2563-11-18

เวลา17:00

สถานที่โครงการเขาวังเมืองใหม่ จ.เพชรบุรี

วัตถุประสงค์การชุมนุม

ทำพิธีสาปแช่งเจ้าหน้าที่รัฐ ผู้สั่งการและผู้อยู่เบื้องหลังในการใช้ความรุนแรงกับประชาชน

จำนวนผู้เข้าร่วมชุมนุม

-

จำนวนเจ้าหน้าที่รัฐ

-

รายละเอียดการชุมนุมโดยสรุป

อ้างอิง  https://www.facebook.com/Phetchaburi.m/posts/145821833993785