#SAVE12HKYOUTHS

วันที่2563-10-09

เวลา15:30

สถานที่สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำราชอาณาจักรไทย กรุงเทพมหานคร จ.กรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค์การชุมนุม

เรียกร้องให้รัฐบาลฮ่องกงปล่อยตัวเยาวชนชาวฮ่องกง 12 คน ที่กำลังถูกส่งตัวไปจีน

จำนวนผู้เข้าร่วมชุมนุม

1-10

จำนวนเจ้าหน้าที่รัฐ

1-10

รายละเอียดการชุมนุมโดยสรุป

9 ตุลาคม 2563 กลุ่ม AntiOneChinaTH จัดการชุมนุมที่หน้าสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำราชอาณาจักรไทย เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลฮ่องกงปล่อยตัวเยาวชนชาวฮ่องกง 12 คน ที่กำลังถูกส่งตัวไปจีน

กิจกรรมเป็นการแจกใบปลิวทาร์ตไข่ และ หนังสือความทุกข์ของคนอุยกูร์ โดยเนื้อหาใบปลิวแสดงข้อมูลเกี่ยวกับการที่รัฐบาลจีนแทรกแซงการทำงานของรัฐบาลฮ่องกงในการส่งตัวเยาวชนชาวฮ่องกงกลับประเทศจีนทางทะเล ซึ่งเป้าหมายของเยาวชนคือการไปประเทศไต้หวัน ก่อนการยุติการชุมนุมเวลา 17.15 น. ผู้จัดได้อ่านแถลงการณ์ในการเรียกร้องให้รัฐบาลฮ่องกงปล่อยตัวเยาวชนและดำเนินการภายใต้หลักการสิทธิมนุษยชนและเคารพสิทธิเสรีภาพในการแสดงออก

ในระหว่างการทำกิจกรรม เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสถานเอกอัครราชทูตเจรจาเพื่อขอให้ย้ายพื้นที่การแสดงออก เนื่องจากการแสดงออกดังกล่าวเป็นการทำลายภาพลักษณ์ของสถานเอกอัครราชทูต นอกจากนี้หลังยุติการชุมนุม มีตำรวจ 3 นายจากสน. ห้วยขวางเข้ามาสอบถามชื่อของผู้จัดแต่ผู้จัดปฏิเสธ

ลำดับเหตุการณ์

15.51 น. ผู้จัดจำนวน 1 คนมาถึงที่บริเวณหน้าสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนตามที่นัดหมาย

15.59 น. มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจากสถานเอกอัครราชทูตจำนวน 7 คน 
ยืนอยู่บริเวณทางเข้าและเข้ามาเจรจาว่าให้ย้ายบริเวณที่ยืนแจกใบปลิวโดยอ้างว่าใบปลิวมีเนื้อหาที่โจมตีรัฐบาลจีน 
จนผู้จัดยอมขยับพื้นที่ไม่ให้ติดป้ายด้านหน้าของสถานเอกอัครราชทูต

16.18 น. ผู้จัดจำนวน 2 คนเริ่มแจกใบปลิวบุคคลที่เดินผ่านไปมา และมีผู้ชุมนุมอย่างน้อย 4-5 คน 

16.56 น. พบรถตำรวจ สน. ห้วยขวางมาจอดบริเวณด้านหน้าเอกอัครราชทูตจีน

17.05 น. ผู้จัดอ่านแถลงการณ์เรียกร้องให้รัฐบาลฮ่องกงดำเนินการช่วยเหลือชาวฮ่องกงทั้ง 12 คน บนหลักการสิทธิมนุษยชน

17.15 น. ยุติการชุมนุม

17.16 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ห้วยขวาง 3 นายเข้ามาพูดคุยกับพนักงานรักษาความปลอดภัย และผู้จัด รวมถึงสอบถามชื่อของผู้จัด แต่ผู้จัดปฏิเสธไม่บอกชื่อ