#นํ้าเงินชมพูปลดแอก

วันที่2563-09-21

เวลา16:40

สถานที่โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล จ.อุดรธานี

วัตถุประสงค์การชุมนุม

เพื่อการสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องประชาธิปไตยและเรื่องสิทธิเสรีภาพ, ผลักดันข้อเรียกร้องของคณะประชาชนปลดแอก, ผลักดันการแสดงจุดยืนทางการเมืองของนักเรียนและบุคคลากรในโรงเรียน และกล่าวถึงปัญหาในสังคมไทยเพื่อผลักดันในทุกคนร่วมกันแก้ไข

จำนวนผู้เข้าร่วมชุมนุม

-

จำนวนเจ้าหน้าที่รัฐ

-

รายละเอียดการชุมนุมโดยสรุป

21 กันยายน เวลา 16.40 น.ที่ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล จังหวัดอุดรธานี นักเรียนได้จัดกิจกรรม #นํ้าเงินชมพูปลดแอก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องประชาธิปไตยและเรื่องสิทธิเสรีภาพ, ผลักดันข้อเรียกร้องสามประการรวมถึงข้อเรียกร้องเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์, ผลักดันการแสดงจุดยืนทางการเมืองของนักเรียนและบุคคลากรในโรงเรียน และกล่าวถึงปัญหาในสังคมไทยเพื่อผลักดันในทุกคนร่วมกันแก้ไข

ลำดับเหตุการณ์

15 กันยายน 2563

ธวัช ทุมมนตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ทำหนังสือแจ้งกลุ่ม  Udonpit Movement ว่า อนุญาตให้ทำกิจกรรมได้ โดยขอความร่วมมือดังนี้ ไม่ให้ทำลายทรัพย์สินของโรงเรียน, ห้ามไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าร่วมการชุมนุมโดยเด็ดขาด และ ไม่ให้มีพฤติกรรรมก้าวล่วงต่อ 3 สถาบัน คือ ชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์


21 กันยายน 2563

เวลา 15:30 น. นักเรียนพบเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบมาติดตั้งกล้องวงจรปิด บริเวณริมรั้วนอกโรงเรียนโดยมีการใช้ปลั๊กไฟภายในโรงเรียน 

เวลา 16:30 น. นักเรียนทยอยเดินผ่านจุดคัดกรองเข้ามาบริเวณกิจกรรม

เวลา 16:40 น. เริ่มการปราศรัยของนักเรียน 

เวลา 16:50 น. พบรถตู้ตำรวจ ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน จำนวน 1 คัน จอดบริเวณประตูโรงเรียน

เวลา 17:00 น. เจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบ มาแสดงตัวแจ้งว่ากล้องเกิดความขัดข้องอันเป็นเหตุจากปลั๊กหลุด 

เวลา 17:02 น. นักเรียนการเจรจาร้องขอให้เจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบเก็บอุปกรณ์กล้องวงจรปิดไปเสีย แต่เจ้าหน้าที่ปฏิเสธข้อเรียกร้องและขอให้ช่วยเสียบสายไฟในโรงเรียนให้

เวลา 17:52 น. นักเรียนอ่านแถลงการณ์ของกลุ่ม "อุดรพิทย์ไม่ยอมเป็นทาส"

เวลา 17:57 น.นักเรียนอ่านประวัติของเตียง ศิริขันธ์ ศิษย์เก่าและอดีตรองครูใหญ่ของโรงเรียน จากนั้นจึงยืนไว้อาลัยกับการจากไปของเตียง ศิริขันธ์ และวีรชนที่เสียชีวิตจากการต่อสู้

เวลา 18:00 น. นักเรียนเคารพธงชาติ พร้อมชู 3 นิ้ว 

เวลา 18:01 น. จบกิจกรรมและแยกย้ายออกจากสถานที่กิจกรรม

เวลา 18:02 น. พบชายหัวเกรียนมาถ่ายภาพป้ายและเวทีกิจกรรม