#โคราชจะไม่ทนep3

วันที่2563-10-09

เวลา17:00

สถานที่อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี จ.นครราชสีมา

วัตถุประสงค์การชุมนุม

เพื่อเป็นการประกาศว่า มวลชนนครราชสีมาจะสานเจตนารมณ์คณะราษฎร 2475 และเพื่อเป็นการย้ำจุดยืนและเจตจำนงในการต่อสู้เรียกร้องประชาธิปไตยโดยมีกษัตริย์อยู่ใต้รัฐธรรมนูญอย่างแท้จริง

จำนวนผู้เข้าร่วมชุมนุม

51-100

จำนวนเจ้าหน้าที่รัฐ

21-50

รายละเอียดการชุมนุมโดยสรุป

9 ตุลาคม 2563 เวลา 17.00 น.  เพจ Korat No เผด็จการ จัดกิจกรรม #โคราชจะไม่ทนep3  #โคราชนัดปักหมุด เพื่อเป็นการประกาศว่า มวลชนนครราชสีมาจะสานเจตนารมณ์คณะราษฎร 2475 และเพื่อเป็นการย้ำจุดยืนและเจตจำนงในการต่อสู้เรียกร้องประชาธิปไตยโดยมีกษัตริย์อยู่ใต้รัฐธรรมนูญอย่างแท้จริง 

ลำดับเหตุการณ์

2 ตุลาคม 2563
กฤติพงศ์ ตัวแทนผู้จัดกิจกรรมแจ้งการชุมนุมต่อสภ.เมืองนครราชสีมา


8 ตุลาคม 2563
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองนครราชสีมาทำหนังสือสรุปสาระสำคัญการชุมนุมแก่กฤติพงศ์ โดยแนะนำให้ไปขออนุญาตใช้เครื่องขยายเสียงตามพ.ร.บ.ควบคุมการโฆษณาฯและใช้พื้นที่บริเวณลานอนุสาวรีย์ ท้าวสุรนารีเท่านั้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเดือดร้อนของประชาชนที่สัญจรไปมา


9 ตุลาคม 2563
เวลา 16.00 น. เพจ Korat No เผด็จการโพสต์ภาพตำรวจทั้งในและนอกเครื่องแบบไม่น้อยกว่า 30 นายตั้งแถวรับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชา

เวลา 17.10 น. เริ่มกิจกรรม พิธีกรประกาศว่า ขอให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมผ่านจุดคัดกรองโรคและหากใครมีป้ายขอให้ตำรวจตรวจป้ายก่อนเข้างานก่อน

เวลา 18.00 น. มีการวางหมุดคณะราษฎร 2563 ที่ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ตัวแทนอ่านประกาศว่า ท่านทั้งหลายพึงรู้เถิดว่า ณ ที่นี้เรามาอยู่ร่วมกันด้วยอุดมการณ์ประชาธิปไตยที่หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียว ณ เวลาพลบค่ำของวันศุกรที่ 9 ตุลาคม 2563 บัดนี้มวลชนชาวจังหวัดนครราชสีมาผู้รักประชาธิปไตยได้มารวมตัวกัน เพื่อเป็นสักขีพยานการปักหมุดคณะราษฎรลงในผืนแผ่นดินใจกลางจังหวัดที่ครั้งหนึ่งเคยถูกจดจำในฐานะที่เป็นฐานของกบฏที่พยายามจะล้มล้างประชาธิปไตยและพยายามทำให้ประเทศกลายเป็นระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ตามเดิม แต่บัดนี้ประชาชนทั้งหลายล้วนตาสว่างแล้วเราได้รู้แล้วว่า แผ่นดินนี้เป็นของราษฎรไม่ใช่ชองศักดินาตามที่เขาหลอกลวง คณะราษฎรในจังหวัดนครราชสีมาขอแสดงเจตนาในการร่วมปักหมุดคณะราษฎร 2563 เพื่อเป็นการประกาศว่า มวลชนนครราชสีมาจะสานเจตนารมณ์คณะราษฎร 2475 และเพื่อเป็นการย้ำจุดยืนและเจตจำนงในการต่อสู้เรียกร้องประชาธิปไตยโดยมีกษัตริย์อยู่ใต้รัฐธรรมนูญอย่างแท้จริง พร้อมใจกันปักหมุดลงในพื้นที่ที่นั่งของทุกคน

หลังประกาศ มีชายคนหนึ่งแย่งพูดว่า เห็นเจตนาของหนูๆที่จะมาปักหมุดในที่นี้ ลุงก็อยากจะถามว่า ประวัติของหมุดตัวนี้ ปี 2575 มีประวัติเป็นมาอย่างไรและสถานที่แห่งนี้เป็นโบราณสถานเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของย่าโม ลุงอยากจะถามหนูๆว่า เป็นชาวโคราชหรือไม่ รักย่าโมหรือไม่ เคารพหรือไม่ เคารพแล้วทำไมมาปักหมุดในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของท่าน อยากถามว่า เมื่อหนูรักย่าโมแล้วหนูรู้ประวัติย่าโมไหมว่า วันนี้ทำไมถึงมีอนุสาวรีย์ท่านมาจนถึงทุกวันนี้และคนเมืองย่าโมทุกคนเคารพรักท่านมาถึงทุกวันนี้เพราะอะไร ตอบให้ลุงชื่นใจ

ตัวแทนตอบว่า บริเวณตรงนี้ไม่ใช่โบราณสถาน และช่วยนิยามคำว่า สถานศักดิ์สิทธิ์ให้ฟังหน่อย ผมยังมองไม่เห็นผ้าสามสีตรงนี้เลยในฐานะคนโคราช ผมเคารพคุณย่าโมและที่เลือกที่นี่เป็นที่ปักหมุดเพราะว่า ท่านเป็นปถุชนคนธรรมดาที่ถูกยกย่องขึ้นมา ท่านไม่ได้สืบสายมาจากใคร...หมุดมาอย่างไร คณะราษฎรปักหมุดที่กรุงเทพฯบอกว่า ราษฎรทั้งหลายพึงรู้ไว้เถอดว่า ประเทศนี้เป็นของราษฎรไม่ใช่ของกษัตริย์ตามที่เขาหลอกลวง ดังนั้นผมจะปักหมุดที่นี่เพื่อให้รู้ว่า โครราชมันก็เป็นของคนโคราชนี่แหละ

ที่หลานๆตอบมา ลุงรับฟังและอยากบอกว่า การที่ย่าโมของเราได้รับการแต่งตั้งเป็นท้าวสุรนารี ถามว่า ใครเป็นคนแต่งตั้งและสาเหตุที่แต่งตั้งท่านทำคุณประโยชน์อะไรให้กับประเทศชาติและจังหวัดนครราชสีมาและคนโคราช และที่หนูบอกว่า ประเทศชาติเป็นของราษฎร ลุงก็ไม่เถียง ประเทศชาติ ประชาชน หนูอย่าไปแยกออกจากกัน มันมาพร้อมกันตั้งแต่สมัยสุโขทัย พระเจ้าตากสินและกรุงรัตนโกสินทร์ 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมโห่ ชายคนดังกล่าวออกจากพื้นที่ไปพร้อมกับตำรวจ ขณะที่ตัวแทนขอให้อยู่ในความสงบและชี้แจงว่า คณะราษฎรเป็นผู้สร้างอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี จากนั้นจึงทำกิจกรรมปราศรัยต่อ