รัฐธรรมนูญต้องมาจากประชาชน

วันที่2563-10-08

เวลา16:30

สถานที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง จ.กรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค์การชุมนุม

เรียกร้องแก้ไขรัฐธรรมนูญ

จำนวนผู้เข้าร่วมชุมนุม

21-50

จำนวนเจ้าหน้าที่รัฐ

ไม่ต่ำกว่า 100

รายละเอียดการชุมนุมโดยสรุป

8 ตุลาคม 2563 เวลา 16.30 น. ที่ลานสวป. มหาวิทยาลัยรามคำแหง เครือข่ายรามคำแหงเพื่อประชาธิปไตยจัดกิจกรรม รัฐธรรมนูญต้องมาจากประชาชน มีวัตถุประสงค์คือเรียกร้องให้ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ที่มาจากประชาชนอย่างแท้จริง ตลอดทั้งกิจกรรมมีผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 50 คน ตำรวจในเครื่องแบบไม่น้อยกว่า 100 นายและเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบไม่น้อยกว่า 20 นาย

ลำดับเหตุการณ์

เวลา 16.10 น. ตำรวจกลุ่มงานเก็บกู้วัตถุระเบิดวางกำลังในพื้นที่ สอบถามผู้จัดกิจกรรมแจ้งว่า ทางผู้จัดกิจกรรมเป็นผู้ประสานงานกับตำรวจสน.หัวหมากมาอำนวยสะดวกในกิจกรรม อย่างไรก็ตามตำรวจได้ประสานขอกำลังพลเพิ่มจากสน.ประเวศด้วย 

เวลา 16.43 น.  ผู้จัดกิจกรรมแจ้งผ่านเครื่องขยายเสียงว่า จะเริ่มทำกิจกรรมช้ากว่ากำหนดการอาจด้วยฝนที่ตกลงมา 

เวลา 17.14 น. กฤษณะ ไก่แก้ว ตัวแทนเครือข่ายรามคำแหงเพื่อประชาธิปไตยเริ่มปราศรัย เวลาใกล้เคียงกันมีผู้ชุมนุมมาร่วมกิจกรรมประมาณ 30-40 คน มีเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบรอบพื้นที่ชุมนุมไม่น้อยกว่า 10 นาย

เวลา 18.02 น. เครือข่ายรามคำแหงแสดงละครเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์หกตุลา และยืนไว้อาลัยให้วีรชนที่สละชีวิตเพื่อประชาธิปไตย 112 วินาที

เวลา 18.44 น. บริเวณใกล้เคียงมีผู้ชุมนุมนำแบบหมุดคณะราษฎร 2563 มาพ่นสเปรย์ลงบนเสื้อหรือสิ่งของอื่นๆให้กับผู้ชุมนุมที่สนใจ

เวลา 20.30 น. ตัวแทนเครือข่ายรามคำแหงเพื่อประชาธิปไตยอ่านแถลงการณ์เรียกร้อง 8 ข้อ เรียกร้องไปถึงสมาชิกรัฐสภา ดังนี้


1.ให้เข้าชื่อเสนอให้เปิดประชุมวิสามัญรัฐสภาเพื่อลงมติให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างเร่งด่วน

2.รัฐธรรมนูญต้องแก้ไขได้ทุกหมวด

3.การแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องตั้งส.ส.ร.มาร่างรัฐธรรมนูญและสมาชิกส.ส.ร.ต้องมาจากการเลือกตั้งของประชาชนทั้งหมด

4.ต้องมีตัวแทนนักเรียน นิสิต นักศึกษา เป็นสมาชิก ส.ส.ร.

5.ต้องมีตัวแทนนักเรียน นิสิต นักศึกษา เป็นกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนคนหนุ่มสาวได้เขียนอนาคตประเทศด้วยมือของเขาเอง

6.มีการรับฟังความคิดเห็นประชาชนอย่างอิสระและมีการทำประชามติรัฐธรรมนูญที่ร่างขึ้นมาใหม่

7.รัฐธรรมนูญที่ร่างขึ้นมาใหม่ต้องมีเนื้อหาเป็นประชาธิปไตย

8.เมื่อมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแล้ว นายกรัฐมนตรีต้องประกาศยุบสภาเพื่อให้มีการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญใหม่ทันที


เวลา 00.26 น. ตัวแทนผู้จัดกิจกรรมแถลงการณ์ปิดงานว่า ลานสวป. นี้ใช้แสดงออกกิจกรรมทางการเมือง  ในปี 2516 เป็นพื้นที่ทำกิจกรรมต่อต้านเผด็จการ ถนอมและประภาส โดยมีการตั้งเวทีวิจารณ์กรณีล่าสัตว์ในทุ่งใหญ่นเรศวร และจัดทำพิมพ์หนังสือ บันทึกลับจากทุ่งใหญ่ เป็นผลให้มีการถอดสถานภาพนักศึกษาทั้ง 9 คนที่พิมพ์หนังสือและเป็นชนวนเหตุในเหตุการณ์ชุมนุมเดือนตุลาคม 2516

ในปี 2535 ลานแห่งนี้เป็นฐานที่มั่นของประชาชนที่ต่อต้านเผด็จการรสช.ที่ใช้กำลังปราบปรามประชาชนที่ราชดำเนิน และในที่นี้ ตัวแทนเครือข่ายรามใช้ลานลานสวปแห่งนี้ต่อต้านเผด็จการประยุทธ์ จันทร์โอชา

เวลา 00.29 ประกาศยุติการชุมนุม


ในการชุมนุมมีคำปราศรัยที่น่าสนใจเช่น 

ทัตเทพ เรืองประไพกิจเสรี คณะประชาชนปลดแอก ปราศรัยโดยสรุปว่า หลังการรัฐประหาร 2557 มีการคุกคามประชาชนที่ออกมาแสดงความเห็นทางการเมืองด้วยการปรับทัศนคติ ติดตามเยี่ยมบ้าน ยัดข้อหาที่เกินจริงด้วยประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 และ 116 รวมทั้งยังมีการอุ้มหายผู้ลี้ภัยทางการเมืองในประเทศเพื่อนบ้าน

รัฐบาลทหารใช้รัฐธรรมนูญ 2560 ในการสืบทอดอำนาจคณะรัฐประหาร และที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์ยังขยายขอบเขตอำนาจพระมหากษตริย์ ซึ่งขัดกับระบบประชาธิปไตย จึงขอเรียกร้องให้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยประชาชน ซึ่งหมายความว่า จะต้องมีการเลือกตั้งส.ส.ร.ที่มาจากเสียงของประชาชนอย่างแท้จริง ถ้าประเทศไทยปกครองด้วยประชาธิปไตยอำนาจต้องเป็นของประชาชน ตนไม่อาจยอมรับส.ส.ร.ที่มาจากการแต่งตั้งได้

ในตอนท้ายเขาถล่าวฝากถึงผู้มีอำนาจว่า กาลเวลาไม่ใช่ของคุณอีกต่อไปแล้ว การต่อสู้ที่ผ่านมาไม่เคยสูญเปล่า โดยขอให้ไปพบกันวันที่ 14 ตุลาคม 2563

วรา จันทร์มณี เลขาธิการเครือข่ายประชาชนพิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความเป็นธรรมปราศรัยว่า  การใช้คำว่า ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ปกป้องสถาบันและทำร้ายผู้เห็นต่าง เราควรหยุดได้หรือยัง? และเสนอว่า โครงการพระราชดำริต้องยกเลิกเพราะอยู่นอกรัฐธรรมนูญเพราะกษัตริย์ไม่มีหน้าที่บริหารจัดการแผ่นดิน และเป็นการทำให้การบริหารราชการแผ่นดินไม่ระบบ และให้ยกเลิกสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้วย