#ดอกสาระจะปะทะอำนาจนิยม

วันที่2563-10-08

เวลา16:00

สถานที่โรงเรียนสารวิทยา จ.กรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค์การชุมนุม

แสดงออกเรื่องปัญหาการศึกษา

จำนวนผู้เข้าร่วมชุมนุม

ไม่ต่ำกว่า 500

จำนวนเจ้าหน้าที่รัฐ

ไม่ต่ำกว่า 20

รายละเอียดการชุมนุมโดยสรุป

8 ตุลาคม 2563 เวลา 16.00 -18.00 น. นักเรียนโรงเรียนสารวิทยานำโดยกลุ่ม แซร่าวิดยาไม่เอาเผด็จการ จัดกิจกรรม #ดอกสาระจะปะทะเผด็จการ ก่อนหน้านี้นักเรียนนัดทำกิจกรรมในวันที่ 9 ตุลาคม 2563 แต่โรงเรียนประกาศฉีดพ่นยาฆ่ายุงลาย ทำให้นักเรียนเลื่อนจัดกิจกรรมในวันที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 16.00 น. แทน อย่างไรก็ตามวันกิจกรรมโรงเรียนไม่อนุญาตให้ใช้สถานที่ ทำให้นักเรียนออกมาทำกิจกรรมหน้าโรงเรียนแทน

ลำดับเหตุการณ์

6 ตุลาคม 2563

มีรายงานว่า ส่วนงานอนามัยโรงเรียน โรงเรียนสารวิทยาจะดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำลายเพื่อควบคุมและป้องกันโรคที่มียุงเป็นพาหะในวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 ทำให้นักเรียนเลื่อนวันกิจกรรมเป็นวันที่ 8 ตุลาคม 2563


7 ตุลาคม 2563

เครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนสารวิทยาออกหนังสือเรื่องการชุมนุมในสถานศึกษาถึงผู้ปกครองนักเรียนระบุว่า ตามที่นักเรียนโรงเรียนสารวิทยากลุ่มหนึ่ง ขออนุญาตจัดการชุมนุมทางการเมืองและการศึกษาในวันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00-18.00 น. โดยใช้พื้นที่บริเวณหน้าเสาธงในการจัดกิจกรรมการชุมนุมนั้น เครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนเห็นว่า การชุมนุมดังกล่าวมอาจคาดการณ์สถานการณ์ได้ จึงขอให้ผู้ปกครองทุกท่านพิจารณาการมาโรงเรียนของบุตรหลานท่านตามที่เห็นสมควร

เวลาประมาณ 13.50 น. ผู้อำนวยการแจ้งต่อนักเรียนว่า ให้ชุมนุมได้ในเวลา 16.00-19.00 น.  เนื่องจากเวลา 14.30 น. ยังเป็นช่วงจัดการเรียนการสอน โดยให้เป็นไปตามพ.ร.บ.ชุมนุมฯ , ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าร่วมชุมนุม, ปฏิบัติตัวตามแนวทางป้องกันโรคโควิด 19 และหากเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินราชการให้ผู้ชุมนุมเป็นผู้รับผิดชอบ8 ตุลาคม 2563

เวลา 15.50 น. ก่อนหน้ากิจกรรมผู้อำนวยการโรงเรียนไม่ให้ใช้สถานที่ทำให้กลุ่มนักเรียนต้องออกมาตั้งเวทีที่หน้าโรงเรียนแทน

เวลา 16.06 น. เริ่มกิจกรรมด้วยการร้องเพลงลามนิลา

เวลา 16.52 น. พิธีกรกล่าวป้องปราม จนท และ ผปค ที่มาถ่ายรูปหน้าเด็กโดยการอ้างอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิเด็ก

เวลา 16.23 น. นักเรียนบอกว่ามีเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบมาถ่ายหน้าของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม

เวลา 18.00 น. นักเรียนร่วมกันผูกโบขาวที่หน้าโรงเรียนและร้องเพลงชาติร่วมกัน เสร็จสิ้นกิจกรรม


ภายในงานมีตัวแทนจากกลุ่มต่างๆผลัดเปลี่ยนกันปราศรัยเช่น

๐ นักเรียนโรงเรียนสารวิทยาพูดถึงการคุกคามและการรังแกกันภายในโรงเรียน ขณะที่นักเรียนอีกคนหนึ่งกล่าวถึงเรื่องอุปกรณ์การเรียนที่เก่าล้าสมัยอย่างโปรเจคเตอร์ ปัญหาของการเหยียดหยามของครูที่เหยียดหยามเด็กที่เรียนไม่เก่ง ส่งผลให้เด็กเกิดความเครียดในโรงเรียน

๐ ตัวแทนกลุ่มผู้หญิงปลดแอกขึ้นปราศรัยการถูกกดขี่ทางเพศและค่านิยมชายเป็นใหญ่ทีคุกคามทุกเพศไม่เว้นเพศชาย

๐ ลภณพัฒน์ กลุ่มนักเรียนเลวขึ้นปราศรัยในเรื่องการลงโทษของครู โดยเล่าว่า โรงเรียนสารวิทยายังคงลงโทษเด็กด้วยการตีอยู่ ทั้งที่กฎหมายไม่อนุญาตให้ตีแล้ว พร้อมตั้งคำถามว่า การตีดังกล่าวอาศัยอำนาจใด อีกทั้งโรงเรียนยังพยายามกีดกันไม่ให้นักเรียนออกมาชุมนุม โดยการให้นักเรียนลาได้โดยไม่นับเป็นวันลา