เส้นทางแห่งความเจ็บปวดของนักเรียนเลว

วันที่2563-10-02

เวลา13:00

สถานที่จาก กระทรวงศึกษาธิการ จ.กรุงเทพมหานคร ไปยัง กระทรวงศึกษาธิการ จ.กรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค์การชุมนุม

1.หยุดคุกคามนักเรียน 2.ยกเลิกกฎระเบียบที่ล้าหลัง 3.ปฏิรูปการศึกษา

จำนวนผู้เข้าร่วมชุมนุม

101-200

จำนวนเจ้าหน้าที่รัฐ

-

รายละเอียดการชุมนุมโดยสรุป

2 ตุลาคม 2563 กลุ่มนักเรียนเลวจัดกิจกรรม 'เส้นทางแห่งความเจ็บปวดของนักเรียนเลว' นั่งรถแห่ไปยังโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร พร้อมนำจดหมายลาออกให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงนาม

ขบวนรถแห่ที่ใช้ #ขับรถแห่ไปกูจะไปไล่อีณัฏฐพล เคลื่อนขบวนจากโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เวลา 13.00 น. ไปยังโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เวลา 14.00 น. โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์ เวลา 14.30 น. โรงเรียนเทพศิรินทร์ เวลา 15.30 น. โรงเรียนวัดราชบพิธ เวลา 16.15 น. และมีจุดหมายที่กระทรวงศึกษาธิการ เวลา 17.00 น.