#ม็อบ28มีนา : ประณามการสลายการชุมนุมหมู่บ้านทะลุฟ้า

วันที่2564-03-29

เวลา17:00

สถานที่สะพานขาว มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น

วัตถุประสงค์การชุมนุม

ประณามการสลายการชุมนุมของหมู่บ้านทะลุฟ้า #ปล่อยเพื่อนเรา

จำนวนผู้เข้าร่วมชุมนุม

1-10

จำนวนเจ้าหน้าที่รัฐ

1-10

รายละเอียดการชุมนุมโดยสรุป

วันที่ 28 มีนาคม 2564 ขอนแก่นพอกันที นัดหมายชุมนุมที่สะพานขาว ม.ขอนแก่น เวลา 17.00 น. โดยกิจกรรมคือ เขียนพื้นถนนด้วยสีชอล์ค และชูป้ายกระดาษ เพื่อเรียกร้องให้ปล่อยตัวคนที่ถูกจับกุมที่หมู่บ้านทะลุ รวมถึง ชูป้ายเกี่ยวกับการปฏิรูปสถาบัน โดยเมื่อเริ่มกิจกรรม มีเจ้าหน้าที่สภ.ขอนแก่นเข้ามาสอบถามถึงการทำกิจกรรมและเข้ามาถ่ายรูป ต่อมายุติกิจกรรมเวลาประมาณ 18.00 น.

ลำดับเหตุการณ์

17.20 น. มวลชนส่วนใหญ่ที่เป็นนักศึกษาเริ่มรวมตัว

17.25 น. มีเจ้าหน้าที่ตำรวจจาก สภ.ขอนแก่น ในเครื่องแบบ 2 และนอกเครื่องแบบ 1 คนเข้ามา พูดคุยกับผู้ชุมนุมสอบถามจะมีการเดินขบวนหรือไม่ ผู้ชุมนุมจึงบอกว่าเป็นการแสดงเชิญสัญลักษณ์เท่านั้น ไม่มีการเดินขบวน จากนั้นตำรวจก็ได้ขอดูข้อความบนป้าย ผู้ชุมนุมจึงให้ดู เพราะไม่มีข้อความอะไรผิดกฎหมาย มีเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบคอยถ่ายรูป ใช้เวลาประมาณ 5 นาทีเจ้าหน้าทื่ตำรวจจึงเดินทางกลับ

17.30 -17.50 น. เริ่มทำการเขียนพื้นถนนด้วยสีช๊อค และชูป้ายกระดาษ  ไม่มีการปิดถนน มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ยืนดูอยู่ห่างๆ จากนั้นผู้ชุมนุมจึงเดินทางกลับ