#ม็อบ19มีนา : #ปล่อยเพื่อนเรา

วันที่2564-03-19

เวลา17:00

สถานที่กรมราชทัณฑ์ จ.นนทบุรี

วัตถุประสงค์การชุมนุม

เรียกร้องให้ปล่อยตัวนักกิจกรรม

จำนวนผู้เข้าร่วมชุมนุม

-

จำนวนเจ้าหน้าที่รัฐ

-

รายละเอียดการชุมนุมโดยสรุป