#ม็อบ3กุมภา : วันมนุษยธรรมปาตานี

วันที่2564-02-03

เวลา16:00

สถานที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จ.ปัตตานี

วัตถุประสงค์การชุมนุม

เรียกร้องเนื่องในวันมนุษยธรรมปาตานี

จำนวนผู้เข้าร่วมชุมนุม

-

จำนวนเจ้าหน้าที่รัฐ

-

รายละเอียดการชุมนุมโดยสรุป

3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลาประมาณ 16.00 น. ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี สหพันธ์นิสิตนักศึกษา นักเรียน และเยาวชนปาตานี (PerMAS) จัดกิจกรรมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ มีการชูป้ายข้อความเช่น ปกป้องพลเรือนในภาวะสงคราม และร่วมกันอ่านแถลงการณ์ มีข้อเสนอเพื่อนำไปสู่สันติภาพปาตานีคือ ขอให้คู่ขัดแย้งตระหนักถึงพลเรือนและเคารพกฎหมายมนุษยธรรมสากล  IHL ( International Humanitarian Law ), เรียกร้องให้รัฐบาลไทยยกเลิกกฎอัยการศึก ซึ่งเป็นกฎหมายที่เอื้อต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชน เพื่อให้ประชาชนสามารถแสดงเจตจำนงทางการเมืองได้อย่างเสรี และการพูดคุยสันติภาพที่ดำเนินการอยู่นั้นต้องให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและออกแบบกระบวนการเพื่อไปสู่การกำหนดชะตากรรมตนเอง ( Self To Determination )