สิทธิที่อยู่อาศัยมันแย่ ต้องแก้รัฐธรรมนูญ

วันที่2563-10-05

เวลา7:00

สถานที่จาก โรงเรียนสตรีวิทยา จ.กรุงเทพมหานคร ไปยัง

วัตถุประสงค์การชุมนุม

แสดงออกเนื่องในวันที่อยู่อาศัยโลกและเรียกร้องในประเด็นที่อยู่อาศัยและอื่นๆกับกระทรวงที่เกี่ยวข้องเช่น กระทรวงการคมนาคม

จำนวนผู้เข้าร่วมชุมนุม

ไม่ต่ำกว่า 1000

จำนวนเจ้าหน้าที่รัฐ

-

รายละเอียดการชุมนุมโดยสรุป

5 ตุลาคม 2563 เวลา 7.00-13.00 น. เครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการจัดกิจกรรมเนื่องในวันที่อยู่อาศัยโลก เป็นการรวมตัวของคนจนเมืองไม่น้อยกว่า 1,000 คน เริ่มตั้งขบวนจากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเดินเท้าไปตามกระทรวงหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องต่างๆ เช่น กระทรวงคมนาคมเพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาชุมชนในที่ดินการรถไฟ, สำนักงานองค์การสหประชาชาติเพื่อประกาศเจตนารมณ์วันที่อยู่อาศัยโลก และกระทรวงศึกษาธิการ